Web Scraping vs Web Crawling: Zalety i wady

Komentarze: 0

Gdy trzeba zebrać informacje, parsowanie może pomóc w rozbiciu złożonej struktury strony internetowej na jej elementy składowe. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między indeksowaniem sieci a skrobaniem sieci w celu skutecznego parsowania.

Zacznijmy od zdefiniowania tych terminów i zbadania, jak działa indeksowanie i skrobanie stron internetowych:

Web crawling to zautomatyzowany proces, w którym bot (lub pająk) indeksuje strony internetowe, zbierając linki do witryn i budując sieć danych do przechowywania i analizy.

Web scraping polega na zbieraniu określonych informacji ze strony internetowej.

Różnica między Web Scraping a Web Crawling

Web scraping i web crawling służą podobnym celom, ale mają różne cechy. Przyjrzyjmy się najpierw ich głównym zastosowaniom:

 • Monitorowanie online: Oba są używane do śledzenia zmian na stronach internetowych, takich jak aktualizacje cen, promocje i wiadomości, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności.
 • Gromadzenie danych: Służą do tworzenia baz danych ze źródeł internetowych, zwiększając efektywność projektu.
 • Analiza rynku: Oba są wykorzystywane do zbierania informacji o konkurencji, pomagając w opracowywaniu skutecznych strategii biznesowych.
 • Poprawa SEO: Poprzez skanowanie witryn, oba procesy pomagają w ocenie jakości linków zwrotnych i innych czynników, prowadząc do poprawy indeksowania witryn i rankingów wyników wyszukiwania.

Chociaż ich cele są zbieżne, różnią się w kilku kluczowych aspektach:

Zakres: Web crawling systematycznie przegląda strony internetowe, podążając za linkami, obejmując dużą liczbę stron w celu indeksowania treści dla wyszukiwarek. Web scraping jest jednak bardziej ukierunkowany, wyodrębniając określone dane z określonych stron internetowych zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Częstotliwość: Crawlery działają w sposób ciągły, aby aktualizować indeksy wyszukiwarek, regularnie odwiedzając strony internetowe w celu odkrywania i aktualizowania treści. Scraping może być jednorazowym lub okresowym działaniem opartym na konkretnych celach.

Interakcja z danymi: Crawlery pobierają i indeksują zawartość stron internetowych, nie zawsze wchodząc z nią w interakcję, koncentrując się na odkrywaniu i kategoryzowaniu danych. Z drugiej strony skrobanie polega na wyodrębnianiu określonych informacji, często wymagających głębszej interakcji ze strukturą strony, takich jak identyfikacja i wyodrębnianie danych z określonych elementów HTML.

Zalety i wady Web Scrapingu

Web scraping jest cennym narzędziem do ekstrakcji danych, oferującym zarówno zalety, jak i wady. Oto zestawienie najważniejszych z nich:

Zalety:

 • Szybkie pobieranie danych: Web scraping jest szybszym i bardziej wydajnym sposobem zbierania dużych zestawów danych ze stron internetowych w porównaniu do ręcznego zbierania danych.
 • Automatyzacja: Zautomatyzowany scraping redukuje błędy ludzkie, zapewniając dokładne monitorowanie aktualizacji stron internetowych.
 • Przewaga nad konkurencją: Firmy mogą gromadzić informacje o konkurencji, trendach rynkowych i danych cenowych, uzyskując przewagę nad konkurencją.
 • Badania: Przydatne w badaniach akademickich, marketingowych i innych wymagających analizy dużych zbiorów danych.

Wady:

 • Obciążenie serwera: Scraping może obciążać serwery witryny, prowadząc do problemów z wydajnością lub awarii.
 • Trudności z dynamiczną zawartością: Witryny korzystające z dużej ilości skryptów JavaScript i dynamicznej zawartości mogą być trudne do skrobania ze względu na aktualizacje treści.
 • Blokowanie adresów IP: Strony internetowe mogą blokować scrapery, wymagając korzystania z serwerów proxy lub innych metod w celu uniknięcia wykrycia.
 • Zależność od struktury strony internetowej: Zmiany w strukturze strony internetowej mogą zepsuć istniejące skrypty skrobiące, wymagając częstych aktualizacji i konserwacji.

Zalety i wady web crawlingu

Web crawling, podobnie jak web scraping, ma swój własny zestaw zalet i wad. Oto zestawienie najważniejszych z nich:

Zalety:

 • Wydajne gromadzenie danych: Web crawling automatyzuje zbieranie dużych ilości danych z różnych stron internetowych, ułatwiając szybkie wyszukiwanie obszernych informacji.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Crawlery można zaprogramować tak, aby regularnie odwiedzały strony internetowe, śledząc zmiany i dodatki do treści w czasie rzeczywistym, co jest przydatne do szybkiego aktualizowania źródeł informacji.
 • Analiza linków: Crawlery mogą analizować strukturę linków na stronach internetowych, pomagając zrozumieć relacje między różnymi stronami.
 • Różnorodność narzędzi: Dostępnych jest wiele aplikacji do indeksowania stron internetowych, takich jak Sequntum, Opensearchserver, Apache Nutch i Stormcrawler, dzięki czemu proces indeksowania jest prosty i wygodny.

Wady:

 • Kwestie prawne i etyczne: Przeszukiwanie sieci może budzić wątpliwości natury prawnej i etycznej, zwłaszcza jeśli odbywa się bez zgody właścicieli witryn, ponieważ niektóre witryny wyraźnie zabraniają lub ograniczają korzystanie z robotów indeksujących.
 • Intensywność zasobów: Przeszukiwanie dużych stron internetowych może być zasobochłonne, wymagając znacznej mocy obliczeniowej i zwiększając obciążenie serwera zarówno dla crawlera, jak i strony docelowej.
 • Strony zintegrowane z AJAX: Strony internetowe z zawartością generowaną przez AJAX mogą stanowić wyzwanie dla robotów indeksujących, ponieważ mogą one mieć trudności z indeksowaniem tych danych.
 • Ograniczenia "głębokiej sieci": Pomimo swoich zalet, roboty indeksujące nie mogą uzyskać dostępu do wszystkich części Internetu, a tylko około 60 procent stron internetowych można indeksować.

Przewodnik krok po kroku dotyczący konfiguracji parsera w Pythonie

Web scraping w Pythonie to potężny sposób na zbieranie informacji ze stron internetowych. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak skonfigurować parser do skrobania stron internetowych za pomocą Pythona.

Aby utworzyć własny parser Python, wykonaj następujące kroki:

 1. Zdefiniuj problem: Rozważ scenariusz, w którym musisz wyodrębnić informacje o produkcie z 10-stronicowego sklepu internetowego.
 2. Zainstaluj niezbędne biblioteki: Użyj pip aby zainstalować biblioteki requests i beautifulsoup4 - pip install requests i pip install beautifulsoup4.
 3. Przejdźmy teraz do pisania kodu. Zadeklarujemy pierwszą funkcję, która pobierze numer ostatniej strony jako dane wejściowe, zbierze adresy URL kart produktów i zwróci je:
 4. crawl_products(pages_count):

  urls = [ ]

  return urls

 5. Napiszmy drugą funkcję, która pobierze adresy URL kart produktów jako dane wejściowe, odwiedzi każdą z nich, przeanalizuje interesujące nas dane i doda je do wspólnej tablicy:
 6. parse_products(urls):

  data = [ ]

  return data

 7. W naszym zadaniu musimy przeanalizować 10 stron. Zadeklarujmy zmienną globalną PAGES_COUNT = 10, a nasz główny kod będzie wyglądał następująco:
 8. def main():

  urls = crawl_products(PAGES_COUNT)

  data = parse_products(urls)

 9. Zobaczmy jak tworzony jest adres URL konkretnej strony i napiszmy następny szablon:
 10. fmt = ‘https://site's url/?page={page}’

  for page_n in range(1, 1 + pages_count):

  page_url = fmt.format(page=page_n)

 11. Zaimportuj bibliotekę requests za pomocą polecenia import requests. Następnie wykonamy żądanie GET i zapiszemy wynik w zmiennej response:
 12. response = requests.get(page_url)

 13. Zaimportuj inną bibliotekę za pomocą polecenia import BeautifulSoup. Funkcjonalność, która będzie nam potrzebna do dalszego parsowania, przeniesiemy do osobnej metody. Ostatecznie kod powinien wyglądać następująco:
 14. def get_soup(url, **kwargs):

  response = requests.get(url, **kwargs)

  if response.status_code = 200;

  soup = BeautifulSoup(response.text, features=’html.parser’)

  else:

  soup = None

  return soup

  —---------

  print(‘page: {}’.format(page_n))

  page_url = fmt.format(page=page_n)

  soup = get_soup(page_url)

  if soup is None:

  break

  for tag in soup.select(‘.product-card .title’):

  href = tag.attrs[‘href’]

  url = ‘https://site's url.format(href)

  urls.append(url)

  return urls

 15. Dodajmy kod, aby wydrukować adresy URL jeden po drugim: print('\n'.join(urls))
 16. .
 17. Zaimplementujmy funkcję parse_products. Oto kod analizujący cenę, cechy i nazwę każdego produktu:
 18. def parse_products(urls):

  data = [ ]

  for url in urls:

  soup = get_soup(url)

  if soup is Non:

  break

  name = soup.select_one(‘#️product_name’).text.strip()

  amount = soup.select_one(‘#️product_amount’).text.strip()

  techs = {}

  for row in soup.select(‘#️characteristics tbody tr’):

  cols = row.select(‘td’)

  cols = [c.text.strip() for c in cols]

  techs[cols[0]] = cols[1]

 19. Utwórz obiekt item, w którym będą przechowywane dane parsowania określonego produktu. Następnie dodamy ten element do wspólnej tablicy:
 20. item = {

  ‘name’: name,

  ‘amount’: amount,

  ‘techs’: techs,

  )

  data.append(item)

  Wydrukujmy również adres URL aktualnie przetwarzanego produktu, aby zobaczyć proces parsowania: print('\product: {}'.format(url))

 21. Zaimportuj bibliotekę do zapisywania plików za pomocą import json. Zadeklarujemy zmienną globalną OUT_FILENAME = 'out.json' i napiszemy kod zapisujący wyniki parsowania:
 22. with open(OUT_FILENAME, ‘w’) as f:

  json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=1)

 23. Ustawmy zmienną PAGES_COUNT = 2, aby uruchomić parser dla dwóch stron. Następnie otworzymy plik z wynikiem parsowania. Wszystko działa poprawnie, a parser jest gotowy do dalszego użycia:

  1.png.

Biblioteki do skrobania stron internetowych w Pythonie

Możliwości Pythona w zakresie skrobania stron internetowych są znacznie zwiększone dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych bibliotek. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym programistą, opanowanie tych bibliotek jest kluczem do skutecznego skrobania stron internetowych. Poniżej przyjrzymy się bliżej trzem niezbędnym bibliotekom: requests, Selenium i BeautifulSoup.

Request

Biblioteka requests jest kamieniem węgielnym wielu projektów web scrapingu. Jest to potężna biblioteka HTTP używana do wysyłania żądań do stron internetowych. Jej prostota i łatwość obsługi sprawiają, że idealnie nadaje się do wyodrębniania treści HTML ze stron internetowych. Za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu można wysyłać żądania GET lub POST i przetwarzać dane odpowiedzi.

Selenium

Selenium jest kluczowym narzędziem do skrobania stron internetowych w Pythonie, oferującym wszechstronny framework do automatyzacji interakcji z przeglądarką. Zapewnia kompatybilność z różnymi przeglądarkami i jest szczególnie przydatne do zadań takich jak automatyczne testowanie i eksploracja stron internetowych. Selenium może być wykorzystywane do dodawania funkcjonalności do aplikacji internetowych, wyodrębniania danych ze stron internetowych lub automatyzacji powtarzalnych zadań.

Beautiful Soup

Beautiful Soup to kolejna niezbędna biblioteka do web scrapingu w Pythonie. Umożliwia ona wyodrębnianie i analizowanie danych z dokumentów HTML lub XML. Korzystając z funkcji takich jak wyszukiwanie znaczników, nawigowanie po strukturach dokumentów i filtrowanie treści w oparciu o typowe wzorce, można skutecznie wyodrębniać informacje ze stron internetowych. Beautiful Soup może być również używany w połączeniu z innymi bibliotekami Pythona, takimi jak requests, co zwiększa jego elastyczność.

Najlepsze narzędzia Web Scraping do sourcingu

Jeśli chodzi o profesjonalne parsowanie, zwłaszcza do celów sourcingu, potrzebne będą dodatkowe usługi web scrapingu. Wymienione poniżej narzędzia są najwyższej klasy i znacznie upraszczają i optymalizują proces gromadzenia informacji, przyspieszając wyszukiwanie kandydatów lub inne zadania związane z analizą danych.

AutoPagerize

AutoPagerize to rozszerzenie przeglądarki, które zwiększa możliwości skrobania poprzez automatyzację często żmudnego procesu nawigacji po zawartości strony internetowej. To, co wyróżnia AutoPagerize, to jego zdolność do inteligentnego identyfikowania i przetwarzania różnych wzorców danych na wielu stronach internetowych. Eliminuje to potrzebę dostosowywania skryptów do każdej unikalnej struktury witryny, dzięki czemu jest to wszechstronne rozwiązanie, które można dostosować do różnych formatów używanych przez różne witryny.

Instant Data Scraper

Instant Data Scraper to kolejne przyjazne dla użytkownika narzędzie zaprojektowane do łatwego skrobania stron internetowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi można nawigować po procesie gromadzenia danych bez skomplikowanego kodowania lub wiedzy technicznej. Wszechstronność narzędzia jest godna uwagi, ponieważ obsługuje ono różne strony internetowe i platformy, umożliwiając wyodrębnianie informacji z różnych źródeł, od sieci społecznościowych po serwisy informacyjne. Instant Data Scraper umożliwia również wyodrębnianie różnych typów danych, w tym tekstu, obrazów i linków.

PhantomBuster

PhantomBuster oferuje szeroki zakres ustawień, umożliwiając dostosowanie go do własnych potrzeb. Od wyboru źródeł danych po definiowanie struktur wyjściowych, użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem gromadzenia informacji. PhantomBuster płynnie integruje się z różnymi interfejsami API, zapewniając dodatkowe możliwości przetwarzania danych. Pozwala to na płynną współpracę z innymi platformami, co czyni go doskonałym narzędziem do skrobania Web API.

Podsumowując, web scraping i web crawling są niezbędnymi narzędziami do wdrażania automatyzacji w gromadzeniu informacji. Technologie te usprawniają projekty biznesowe, badania naukowe lub inne obszary wymagające przetwarzania i analizy dużych ilości danych.

Komentarze:

0 komentarze