Jak znaleźć i zmienić adres MAC w popularnych systemach operacyjnych

Komentarze: 0

Kluczowym elementem każdej lokalnej (LAN) lub rozległej (WAN) sieci komputerowej są podłączone do niej urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to komputer, urządzenie mobilne, czy urządzenie wielofunkcyjne, takie jak drukarka. Każde urządzenie w sieci musi być jednoznacznie identyfikowane, zarówno w obrębie sieci, jak i podczas komunikacji z innymi sieciami. W tym miejscu pojawiają się adresy MAC. Zapewniają one unikalny identyfikator dla urządzeń sieciowych.

Mówiąc prościej, adres MAC jest jak fizyczny adres komputera lub karty sieciowej. Jest to unikalny identyfikator, który pomaga rozróżnić go w konkretnej sieci. MAC oznacza Media Access Control i jest również znany jako adres sprzętowy, fizyczny lub wbudowany. Podczas gdy adresy IP są częściej używane do identyfikacji urządzeń w globalnym Internecie, mogą się one zmieniać, w przeciwieństwie do adresów MAC, które są stałe.

Każde urządzenie, które może łączyć się z Internetem, takie jak karta sieciowa (NIC) w komputerze lub nawet czajnik sterowany przez Wi-Fi, ma swój własny adres MAC. Adres ten jest przypisywany przez producenta i jest wbudowany w kartę sieciową urządzenia. Później omówimy, jak można zidentyfikować i zmienić ten adres.

Przewodnik krok po kroku, jak zmienić adres MAC w systemie Windows 10

Aby sprawdzić swój adres MAC, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wiersz poleceń, naciskając Win+R i wpisując "cmd", a następnie kliknij "OK".

  1 en.png

 2. Wpisz "ipconfig /all" w wierszu polecenia i naciśnij Enter.
 3. Poszukaj wartości "Physical Address" obok karty sieciowej, która może być wymieniona jako "Ethernet adapter" lub "Wireless LAN adapter" dla Wi-Fi.

  2 en.png

Znalezienie adresu MAC może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Na przykład, aby znaleźć go w systemie Windows 11, można użyć polecenia "getmac /v /fo list" w wierszu polecenia. Jednak przed próbą zmiany adresu MAC w jakimkolwiek systemie operacyjnym, upewnij się, że dokładnie rozumiesz instrukcje, aby uniknąć uszkodzenia karty sieciowej.

Jak zmienić adres MAC w systemach Windows 7, 8, 10 i 11

Dostosowanie konfiguracji połączenia sieciowego może zwiększyć anonimowość i bezpieczeństwo online. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia sieciowe:

 1. Uruchom Wiersz polecenia jako administrator, wpisując "cmd" w menu Start, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając "Uruchom jako administrator".

  3 en.jpg

 2. Aby zidentyfikować nazwę karty sieciowej, użyj polecenia "netsh interface show interface", aby wyświetlić listę wszystkich interfejsów sieciowych.
 3. Wyłącz kartę sieciową za pomocą polecenia "netsh interface set interface "nazwa_adaptera" admin=disable", zastępując "nazwa_adaptera" nazwą karty sieciowej.
 4. Zmień adres MAC karty sieciowej za pomocą polecenia "netsh interface set interface "adapter_name" newmac="new_mac_address", zastępując "new_mac_address" żądanym adresem MAC, a "adapter_name" nazwą karty sieciowej.
 5. Adres MAC powinien być w formacie XX-XX-XX-XX-XX-XX, używając cyfr i liter A-F. Po zmianie ustawień należy ponownie włączyć kartę sieciową za pomocą polecenia "netsh interface set interface "nazwa_adaptera" admin=enable".

Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Jak zmienić adres MAC w systemie macOS

Zmiana ustawień systemowych na urządzeniu Apple wymaga użycia wewnętrznych narzędzi i terminala. Oto szczegółowy przewodnik:

 1. Znajdź zakładkę "Preferencje systemowe" na pasku zadań pulpitu.

  4 en.png

 2. Przejdź do sekcji "Sieć".

  5 en.png

 3. W nowym oknie znajdziesz informacje o nazwie sieci, nazwie karty i początkowych ustawieniach połączenia. Aby wprowadzić zmiany, kliknij przycisk "Zaawansowane".

  6 en.png

 4. W ustawieniach "Zaawansowane" wybierz zakładkę "Sprzęt", aby wyświetlić adres MAC karty sieciowej.

  7 en.png

 5. Jeśli chcesz zmienić swój adres MAC, zalecamy skorzystanie z terminala, aby proces ten był szybki i łatwy. Otwórz Terminal za pomocą Spotlight (Cmd + Spacja) i wprowadź polecenie "ifconfig en0 | grep ether", zastępując "en0" bieżącym adresem MAC.
 6. Wyłącz kartę sieciową za pomocą polecenia "sudo ifconfig en0 down", gdzie "en0" to nazwa karty sieciowej.
 7. Zmień adres MAC karty sieciowej za pomocą polecenia "sudo ifconfig en0 ether XX:XX:YY:XX:XX", zastępując XX:XX:YY:XX:XX nowym adresem MAC, którego chcesz użyć.
 8. Włącz ponownie kartę sieciową, aby przetestować jej funkcjonalność za pomocą polecenia "sudo ifconfig en0 up". Upewnij się, że poprawnie podałeś nazwę karty i nowy adres MAC.

Jeśli po wprowadzeniu tych zmian wystąpią problemy z połączeniem, można użyć funkcji wycofania, aby przywrócić poprzednie ustawienia lub przywrócić zmianę adresu MAC.

Jak zmienić adres MAC na Androidzie

W przypadku urządzeń telefonicznych zmiana adresu MAC staje się większym wyzwaniem. Podczas gdy przeglądanie danych technicznych jest proste, wprowadzanie zmian wymaga uprawnień administratora (dostęp root). Jednak zmiana adresu jest możliwa tylko przy pomocy dodatkowych aplikacji.

Aby znaleźć adres MAC na urządzeniu z systemem Android, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz "Ustawienia" na telefonie lub tablecie i wybierz zakładkę "Informacje o telefonie" lub podobną.

  9 en.png

 2. Następnie przejdź do zakładki "Szczegółowe informacje i specyfikacje". Nazwa zakładki może się różnić w zależności od marki i modelu smartfona.

  10 en.jpg

 3. Przejdź do sekcji z ogólnymi informacjami o telefonie.

  11 en.jpg

 4. Przewiń w dół i znajdź pozycję "Adres MAC urządzenia Wi-Fi".

  12 en.png

Alternatywnie można wyszukać adres MAC w panelu połączenia Wi-Fi. Aby zmienić adres MAC w systemie Android, potrzebny jest dostęp roota do systemu. Instrukcje dotyczące uzyskania dostępu roota znajdują się poniżej.

Uwaga: Korzystanie z aplikacji innych firm w celu zainstalowania praw roota może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu lub jego całkowitego wyłączenia. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji.

 1. Aby zmienić adres MAC, zacznij od zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Odwiedź "Sklep Google Play" i pobierz dowolną aplikację przeznaczoną do zmiany adresu MAC. W tym przykładzie użyjemy "Terminal Emulator for Android". Otwórz pobraną aplikację terminala i wprowadź polecenie "ip link show wlan0", aby sprawdzić aktualny adres MAC sieci Wi-Fi. Jeśli zamiast tego chcesz sprawdzić adres MAC sieci Ethernet, zamień "wlan0: na "eth0".
 2. Wśród informacji wyświetlanych po wprowadzeniu polecenia znajdź wiersz z kodem "ip link set dev wlan0 address XX:XX:YY:XX:XX" i zastąp "XX:XX:YY:XX:XX" nowym adresem MAC, który chcesz przypisać.
 3. Po wprowadzeniu polecenia zapisz zmiany za pomocą kodu "ip link set dev wlan0 up" i uruchom ponownie urządzenie z Androidem, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Należy pamiętać, że nie wszystkie urządzenia z Androidem obsługują zmianę adresu MAC, nawet z dostępem roota.

Jak zmienić adres MAC w systemie IOS

iOS, w przeciwieństwie do Androida, nie oferuje domyślnie dostępu root. Jailbreak jest niezbędny do uzyskania zaawansowanego dostępu do iOS. Więcej informacji na temat jailbreakingu można znaleźć w poniższych instrukcjach.

 1. Aby sprawdzić bieżące ustawienia, otwórz "Ustawienia", przewiń w dół i wybierz "Ogólne" .

  13 en.png

 2. Stuknij w zakładkę "Informacje".

  14 en.png

 3. Przewiń w dół, aby znaleźć sekcję "Adres Wi-Fi". Zobaczysz tam swój adres MAC.

  15 en.png

Zmiana adresu MAC w systemie iOS wymaga jailbreakingu i zainstalowania specjalnych aplikacji. Jailbreaking może mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo smartfona. Najprostszą metodą zmiany fizycznego adresu karty sieciowej są ustawienia systemowe.

 1. Otwórz listę dostępnych połączeń bezprzewodowych, wybierz aktywne połączenie i dotknij przycisku "i".

  16en.png

 2. Rozłącz się z bieżącym połączeniem i włącz opcję "Adres prywatny".

  17en.png

Ta metoda jest zalecana w celu zwiększenia anonimowości i ochrony danych. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy ani umiejętności i jest bezpieczna dla systemu. Chociaż modyfikacja danych technicznych za pośrednictwem terminala jest możliwa, konieczne będzie zainstalowanie specjalnego programu. Wielu użytkowników sugeruje korzystanie z MobileTerminal w Cydii, który można pobrać z App Store lub zainstalować za pośrednictwem .apk z witryny innej firmy.

 1. Po pomyślnym jailbreaku i zainstalowaniu kompatybilnego oprogramowania, otwórz MobileTerminal. Aby sprawdzić bieżące ustawienia konfiguracji, wpisz "ifconfig" w terminalu.
 2. Aby sfałszować adres MAC określonego interfejsu (np. Wi-Fi), użyj polecenia "ifconfig interface ether new-mac-address", zastępując "interface" nazwą interfejsu, a "new-mac-address" nowym adresem MAC, który chcesz ustawić.

  16.jpg

Po wykonaniu polecenia uruchom ponownie iPhone'a, aby zapisać nowe ustawienia.

Zrozumienie, jak znaleźć i zmienić adres MAC w systemie Windows 10, Android, iOS i innych systemach operacyjnych może być pomocne w debugowaniu routerów, konfigurowaniu serwerów proxy lub konfigurowaniu połączeń sieciowych.

Komentarze:

0 komentarze