Jak poprawnie skonfigurować SwitchyOmega?

Komentarze: 0

Treść artykułu:

  SwitchyOmega - to rozszerzenie dla Twojej przeglądarki. Umożliwia szybkie zarządzanie i przełączanie się między wieloma serwerami proxy. Rozszerzenie ma dość łatwą konfigurację, ale wiele osób ma z nim problemy. Zobaczmy, jak krok po kroku skonfigurować SwitchyOmega.

  Ustawienia proxy krok po kroku w SwitchyOmega

  1. Po pobraniu rozszerzenia SwitchyOmega automatycznie otworzy się zakładka ustawień. Naciśnij przycisk "Dalej" w oknie powitalnym.

   Press the «Next» button

  2. Naciśnij kilka razy "Dalej" w oknach przewodnika, nie ma sensu ich czytać. Następnie przechodzimy do zakładki "PROFILE" z automatycznie utworzonym profilem "proxy".

   Press multiple times «Next». Come into the «PROFILES» tab with automatically created «proxy» profile

  3. Tak więc z rozwijanego pola pod nagłówkiem "Protokół" wybierz HTTPS - protokół zalecany do współpracy ze SwitchyOmega przez sprzedawcę proxy.

   Choose the HTTPS

  4. SwitchyOmega wymaga serwerów proxy z uwierzytelnianiem IP lub z loginem i hasłem. Jeśli więc jeszcze ich nie kupiłeś - czas zaopatrzyć się w naprawdę dobre serwery proxy od Proxy-Seller. Pole "Serwer" wymaga podania adresu IP serwera proxy, a pole portu jest wspólne dla wszystkich typów serwerów proxy. Jako przykładu użyjemy jednego z naszych serwerów proxy.

   The «Server» field requires the IP address of your proxy server, and the port field is common for any type of proxies

  5. Po wypełnieniu tych pól zrozummy jedną naprawdę ważną kwestię. Jeśli zakupiłeś serwer proxy z uwierzytelnianiem IP, nie ma potrzeby wykonywania tego akapitu, ale jeśli masz serwer proxy z uwierzytelnianiem loginu i hasła - musisz nacisnąć przycisk "Uwierzytelnianie" z ikoną kłódki.

   Press the «Authentication» button

  6. Pojawi się okno uwierzytelniania proxy. Wprowadź login i hasło z zakupionego serwera proxy i naciśnij przycisk "Zapisz zmiany".

   Enter the login and password from the purchased proxy server and press the «Save changes» button

  7. Jeśli uwierzytelnienie jest prawidłowe - blokada zostanie podświetlona na zielono. Naciśnij przycisk "Zastosuj zmiany" w zakładce "AKCJE".

   Press the «Apply changes» in the «ACTIONS» tab

  8. Następnie otwórz nową kartę przeglądarki. Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę SwitchyOmega i wybierz skonfigurowany profil "proxy".

   Open a new tab of your browser. Press SwitchyOmega icon and choose the configured profile «proxy»

  9. Następnie należy upewnić się, że rozszerzenie działa poprawnie. Wejdźmy na stronę whoer.net, aby sprawdzić zmiany IP.

   Enter the whoer.net website to check the IP changes

  Konfiguracja została zakończona! Jeśli napotkałeś jakiekolwiek problemy - sprawdź samouczek ustawień jeszcze raz i zwróć uwagę na uwierzytelnianie serwera proxy!

  Komentarze:

  0 komentarze