Tworzenie i ustawianie własnych mobilnych serwerów proxy 4G/5G

Komentarze: 0

Mobilny serwer proxy to serwer proxy działający przy użyciu karty SIM operatora komórkowego, zgodny ze standardami 3G/4G/5G. Podobnie jak zwykłe serwery proxy, przekierowuje ruch użytkownika i służy jako pomost między użytkownikiem a zasobem docelowym. Kluczowa różnica polega na wykorzystaniu sieci operatora komórkowego i uwierzytelnionej karty SIM do połączeń. Użytkownicy są przypisywani do dedykowanej puli rotujących adresów IP, a nie statycznych lub dynamicznych. Ze względu na charakter architektury komunikacji mobilnej, adresy IP mobilnych serwerów proxy są w ciągłej rotacji, a każda sesja będzie wykorzystywać losowy adres z dedykowanej puli.

Po co tworzyć własny mobilny serwer proxy?

Resellerzy używają głównie mobilnych farm proxy do odsprzedaży adresów IP. Te serwery proxy są również popularne wśród średnich i dużych firm ze względu na ich opłacalność i wysoki poziom zaufania, podobnie jak w przypadku domowych serwerów proxy. W przeciwieństwie do domowych serwerów proxy, które pobierają opłaty za jednostkę ruchu, mobilne serwery proxy oferują nieograniczoną przepustowość, znacznie zmniejszając bieżące wydatki na serwer proxy. Pojedynczy mobilny serwer proxy może obracać swoim adresem IP około tysiąca razy dziennie bez ograniczeń ruchu, oferując znaczne korzyści dla firm każdej wielkości. W przypadku dużych firm opłacalność mobilnych serwerów proxy staje się szczególnie widoczna, ponieważ model płatności za ruch w przypadku serwerów proxy dla klientów indywidualnych jest mniej ekonomiczny w przypadku ich dużych potrzeb. Mobilne serwery proxy w formatach 4G/5G nie tylko usprawniają proces gromadzenia danych, ale także umożliwiają dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie i pomagają maskować działania. Własne farmy proxy są szczególnie przydatne dla:

 • Kierowanie na geolokalizację. Korzystanie z serwerów proxy do regionalnego lub lokalnego skrobania kluczowych zapytań odbiorców, dostosowując wyświetlanie reklam do odpowiednich klientów.
 • Skrobanie danych produktów. Gromadzenie danych na temat dostępności produktów i cen, automatyzacja analizy trendów rynkowych i eksploracja nowych rynków.
 • Testowanie. Tworzył serwery proxy 4G/5G do testowania aplikacji mobilnych i stron internetowych w określonych regionach, zapewniając funkcjonalność i wydajność.
 • Zarządzanie aktywnością sieciową. Śledzenie, monitorowanie i regulowanie przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego przez wewnętrznych pracowników firmy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności.

Wykorzystanie mobilnych serwerów proxy rozwija się z każdym dniem, oferując coraz więcej możliwości. Od kilku lat tworzenie mobilnych serwerów proxy jest popularną strategią w rozwiązaniach biznesowych, pozwalającą na wdrażanie różnorodnych taktyk.

Wymagania dotyczące utworzenia mobilnego serwera proxy

Aby zbudować własny mobilny serwer proxy od podstaw, potrzebny będzie określony sprzęt i środowisko zarządzania. Aby utworzyć i skonfigurować mobilny serwer proxy 4G/LTE/5G, będziesz potrzebować:

 • Karta SIM. Wybierz niezawodnego operatora oferującego nieograniczony plan taryfowy.
 • Modem/Smartfon. Modem 4G jest niezbędny do podłączenia i aktywacji karty SIM oraz zarządzania serwerem proxy. Należy pamiętać, że na każdą kartę SIM wymagany jest jeden modem. Alternatywnie, smartfon z obsługą 5G może być używany jako modem, funkcja, która wkrótce będzie dostępna w naszej usłudze.
 • Hub. Potrzebny jest koncentrator USB, najlepiej z 10-20 portami. Ten koncentrator będzie hostował modemy z kartami SIM.
 • Mini PC/serwer. Odpowiedni będzie każdy komputer z systemem operacyjnym Linux. W przypadku zarządzania do 20 modemami, tuner TV może być ekonomicznym i wydajnym wyborem serwera, ponieważ jest zbudowany na nowoczesnym sprzęcie zdolnym do obsługi wielu modemów przy niższych kosztach niż zwykłe serwery lub komputery PC.
 • Mobilny panel sterowania proxy. Mobilny panel jest niezbędny do zarządzania modemami. Usprawnia kontrolę ruchu i optymalizuje działanie każdego serwera proxy.

Przegląd i możliwości panelu sterowania mobilnego serwera proxy

Aby skutecznie zarządzać modemem lub farmą proxy, kluczowe jest korzystanie z wysokiej jakości panelu sterowania, który łączy w sobie różnorodne funkcje z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Proxy-Seller oferuje przystępne cenowo rozwiązanie, pozwalające zmaksymalizować możliwości mobilnych serwerów proxy.

Obecnie oferujemy dwie opcje rozpoczęcia korzystania z naszego panelu mobilnego:

 • miesięczna subskrypcja, idealna dla tych, którzy mają już niezbędny sprzęt.
 • zestaw startowy, który obejmuje koszt sprzętu i jego dostawy. Ta opcja jest odpowiednia dla osób nieposiadających sprzętu. Należy pamiętać, że subskrypcja nie jest częścią zestawu startowego i należy ją nabyć osobno.

Następnie przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom panelu mobilnego zawartego w subskrypcji, aby lepiej zrozumieć jego możliwości.

Rozpoczęcie pracy z mobilnym pulpitem nawigacyjnym

Po pomyślnej autoryzacji konta uzyskasz dostęp do następującego panelu:

Screenshot_1.png

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się dostęp do ustawień konta i powiadomień. Dodatkowo, dla wygody użytkownika dostępna jest opcja przełączenia na ciemny motyw.

Screenshot_3.png

W lewym górnym rogu można wyświetlić saldo i stan podłączonych modemów.

Screenshot_4.png

Sekcja ustawień konta oferuje kilka funkcji, w tym:

 • zmiana danych użytkownika;
 • ustawianie danych autoryzacyjnych dla wszystkich modemów konta;
 • usuwanie duplikatów;
 • konfigurowanie powiadomień przez e-mail i Telegram;
 • wygodne doładowania salda za pomocą kart bankowych lub kryptowaluty;
 • śledzenie i zarządzanie płatnościami i dostawami;
 • dodawanie domen w celu zarządzania statusem/IP serwera proxy i ułatwienia restartów;
 • wdrażanie interfejsów API dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Screenshot_9.png

Obecnie panel podzielony jest na trzy główne sekcje: "Home", "Setup" i "Knowledge Base".

Screenshot_2.png

 • "Home" - Jest to główny obszar roboczy, w którym wyświetlane są wszystkie podłączone koncentratory i modemy. Tutaj można również skonfigurować wszystkie ustawienia.
 • "Setup" - Ta sekcja poświęcona jest podłączaniu i synchronizowaniu urządzeń z panelem mobilnym.
 • "Knowledge Base" - źródło informacji zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i instrukcje konfiguracji.

Kluczowe cechy obszaru roboczego panelu mobilnego

W tym artykule zbadamy funkcje głównej sekcji "Home". Tuż pod przyciskiem sekcji znajduje się lista aktywnych kart hostów. Każda zakładka reprezentuje podłączony koncentrator z powiązanymi modemami.

Screenshot_5.png

Aby zmienić nazwę lub usunąć niepotrzebną kartę, kliknij trzy kropki obok nazwy karty. Główne okno zarządzania modemami składa się z dwóch sekcji: górna sekcja służy jako panel sterowania dla wybranych modemów, podczas gdy dolna sekcja jest obszerną bazą danych zawierającą wszystkie szczegóły dotyczące kart SIM i modemów podłączonych do wybranego koncentratora.

Wyjaśnienie panelu sterowania modemu

Screenshot_6.png

Panel sterowania modemu zawiera szereg przycisków, z których każdy ma określoną funkcję. Przyjrzyjmy się im w kolejności od lewej do prawej:

 • “Export” - Ta funkcja umożliwia wyeksportowanie listy wszystkich modemów w preferowanym formacie;
 • Przyciski pauzy i zasilania - służą do sterowania działaniem wybranego modemu;
 • “Plan” - przekierowuje do okna zmiany taryfy w celu dokonania płatności. Obecnie dostępne są dwie taryfy, "Basic" i "Advanced";
 • “History IP” - wyświetla historię zmian adresu IP dla wybranego modemu;
 • “Users” - dostęp do okna zarządzania użytkownikami modemu. W tym miejscu można dodawać lub usuwać użytkowników, modyfikować typy i szczegóły autoryzacji oraz zarządzać zużyciem ruchu przez poszczególnych użytkowników;
 • “Limits” - ustawić limity zużycia ruchu dla całego koncentratora lub określonych modemów;
 • Ikona kosza - usuwanie wybranych nieaktywnych modemów.

Szczegółowa lista aktywnych modemów

Przejdźmy teraz do informacyjnej części obszaru roboczego:

Screenshot_7.png

Składa się z kilku kolumn wyszczególniających różne informacje o modemie, ułożonych od lewej do prawej:

 • Kolumna checkbox - niezbędna do wyboru modemów, umożliwia wybór wszystkich modemów na stronie jednocześnie;
 • “Modem” - wyświetla kluczowe informacje o modemie, takie jak numer seryjny, model i ustawiona taryfa - "Basic", "Advanced" lub "No Tariff";
 • “Status” - pokazuje aktualny status modemu "Online", "Offline" lub "Down" wraz ze wskaźnikiem dystrybucji Internetu (zielona/czerwona okrągła ikona);
 • “Provider” - wskazuje operatora karty SIM, typ połączenia i umożliwia bezpośrednią edycję numeru karty SIM za pomocą przycisku "Enter";
 • “Proxy” - ujawnia adres IP i port mobilnego serwera proxy modemu, obsługującego zarówno protokoły HTTP, jak i SOCKS;
 • “IP” - wyświetla adres IP modemu;
 • “Rotation” - opcje rotacji adresów IP, w tym ustawianie interwałów rotacji, zmiana adresu IP dla wszystkich lub wybranych modemów oraz tworzenie łączy do zarządzania proxy i monitorowania stanu;
 • “Updated” - pokazuje datę ostatniej aktualizacji adresu IP proxy w modemie;
 • “SMS” - zarządza odczytywaniem wiadomości SMS i wysyłaniem żądań USSD;
 • “Notes” - zapewnia miejsce na wprowadzenie notatek dla wybranego modemu;
 • “Action” - oferuje opcje zmiany planu modemu lub usunięcia wybranych modemów.

Dostosowywanie obszaru roboczego dla aktywnych modemów

Obszar roboczy jest w pełni konfigurowalny, co pozwala na dostosowanie wyglądu panelu sterowania do własnych preferencji. Można ukryć kolumny, które nie są potrzebne, optymalizując obszar roboczy pod kątem maksymalnej wydajności dzięki własnemu obrotowemu serwerowi proxy 4G/5G.

Screenshot_10.png

Aby poznać dodatkowe funkcje, wypróbuj wersję demonstracyjną panelu mobilnego.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia mobilnego serwera proxy

Po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjami i zarejestrowaniu się w panelu mobilnym można rozpocząć tworzenie mobilnego serwera proxy 4G/5G. Wskazówki dotyczące tworzenia, łączenia i konfiguracji można znaleźć w sekcji "Knowledge Base". Sekcja ta zawiera kompleksowe instrukcje konfiguracji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, listę minimalnych wymagań i kompatybilny sprzęt. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z tymi szczegółami przed utworzeniem mobilnego serwera proxy. Jeśli nie masz pewności, czy twój sprzęt spełnia wymagania, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem formularza opinii, podając szczegóły swojego sprzętu. Nasi eksperci zweryfikują jego kompatybilność z panelem mobilnym i dostarczą dostosowane instrukcje.

Podsumowując, warto zauważyć, że niestandardowe mobilne serwery proxy oferują znaczne korzyści klientom korporacyjnym. Przy efektywnym wykorzystaniu mogą one znacznie zwiększyć sprzedaż i konkurencyjność zarówno średnich, jak i dużych firm.

Komentarze:

0 komentarze