Konfigurowanie i wykorzystywanie serwerów proxy w Puppeteer

Komentarze: 0

Puppeteer, biblioteka do zarządzania przeglądarkami opartymi na Chromium, takimi jak Microsoft Edge, wykorzystuje protokół DevTools poprzez API wysokiego poziomu. Programowo kontroluje Chrome, oferując coś więcej niż tylko rozwiązanie do skrobania danych - może symulować różne scenariusze przeglądania.

Korzystanie z proxy z Puppeteer zapewnia wiele korzyści, w tym prywatność IP podczas skrobania stron internetowych i omijanie ograniczeń geograficznych.

Korzystanie z proxy w Puppeteer jest proste; to popularne narzędzie do skrobania i analizowania stron internetowych oferuje wiele przydatnych korzyści:

 • Zbieraj dokładne dane, symulując profile i lokalizacje.
 • Geo-testowanie: wyświetlanie zawartości witryny ukierunkowanej na dowolną lokalizację.
 • Równoważenie obciążenia serwerów, co poprawia wydajność skrobania stron internetowych.
 • Anonimowość: możliwość zintegrowania proxy w celu zmiany adresów IP.
 • Obejście ograniczeń dotyczących liczby żądań z jednego adresu IP.

Przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować proxy w Puppeteerze przy użyciu Pythona

 1. Jeśli masz już proxy, musisz skonfigurować bibliotekę, aby z niego korzystała. Dodaj następujący kod do metody launch() w skrypcie Puppeteer.

  const proxy = 'http://:';

  const browser = await puppeteer.launch({

  args: ['--proxy-server=${proxy}'] ,

  });

  Po dodaniu tego kodu, Puppeteer będzie automatycznie wykorzystywał serwer proxy dla wszystkich swoich żądań.

 2. Następnie należy zainstalować serwer proxy w Puppeteerze przy użyciu Pythona. Musisz przekazać serwer proxy do metody launch() klasy Puppeteer. Obiekt typu ProxySettings ma następujące dane:
  • Port;
  • Nazwa hosta lub adres IP;
  • Nazwa użytkownika;
  • Hasło.

  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli korzystasz z prywatnych serwerów proxy z autoryzacją.

  Oto kod:

  const puppeteer = require('puppeteer');

  (async () => {

  const browser = await puppeteer.launch({

  proxy: {

  host: '127.0.0.1',

  port: '8080',

  username: 'username',

  password: 'password'

  }

  });

  const page = await browser.newPage();

  await page.goto('https://www.example.com');

  await browser.close();

  })();

 3. Dzięki metodzie "page.setProxy()" w Puppeteer for Python można skutecznie korzystać z serwerów proxy, określając serwer dla wszystkich żądań stron. Składnia jest następująca:

  page.setProxy({

  server: '',

  port: ,

  username: '',

  password: ''

  });

Konfiguracja serwera proxy w Puppeteer automatyzuje zadania przeglądarki w celu wydajnego skrobania i testowania. Ukrywa adres IP użytkownika, umożliwiając anonimowe przeglądanie stron internetowych, co jest przydatne dla crawlerów, ponieważ pomaga ominąć ograniczenia stron internetowych oparte na adresach IP. Ukrywa również lokalizację użytkownika, chroniąc dane osobowe przed intruzami i omijając ograniczenia geograficzne i zakazy.

Komentarze:

0 komentarze