Konfiguracja ustawień proxy w przeglądarce Logii

Komentarze: 0

Przewodnik wideo dotyczący konfiguracji serwera proxy w przeglądarce Logii Browser

Jak proxy pomaga w Logii Browser

Logii Browser to przeglądarka oferująca bezpieczne korzystanie z wielu kont w sieciach społecznościowych, marketingu i handlu elektronicznym. Obsługuje serwery proxy w celu zachowania anonimowości i ochrony danych użytkownika, aby zapobiec banom. Ponadto wykorzystuje cyfrowe odciski palców w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa.

Ustawienia proxy w przeglądarce Logii

Oprogramowanie Logii Browser posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia użytkownikom, niezależnie od ich poziomu umiejętności technicznych, dodawanie serwerów proxy. Proces ten można przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. Aby dodać nowy profil, kliknij przycisk "Nowy profil", a następnie kliknij go dwukrotnie lub kliknij ikonę edycji, aby edytować profil.
  2. 1:1.png

  3. Aby wprowadzić parametry proxy w jednym wierszu, należy ustawić przełącznik na "Proxy string" i wprowadzić parametry w formacie IP-address:port:username:password w polu poniżej, a następnie kliknij "Kontynuuj".
  4. 2:1.png

  5. Aby wprowadzić parametry proxy osobno, należy ustawić przełącznik na "Separated data". Oprócz adresu IP, portu, nazwy użytkownika i hasła, można również wybrać protokół połączenia z listy rozwijanej. Wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij "Kontynuuj".
  6. 3:1.png

  7. Aby otworzyć kartę za pośrednictwem określonego serwera proxy, kliknij ikonę "Otwórz" na liście dodanych serwerów proxy.
  8. 4:1.png

Jaki typ serwerów proxy wybrać dla Logii Browser?

Zalecamy zakup serwerów proxy dla przeglądarki Logii Browser od Proxy-Seller, które oferują jednoczesną obsługę HTTP(s) i Socks5 bez potrzeby dodatkowej konfiguracji lub przełączania. Te serwery proxy są przypisane wyłącznie do jednego użytkownika, w przeciwieństwie do publicznych serwerów proxy, które są współdzielone przez wielu użytkowników. Oferują one również szybkie kanały komunikacyjne o prędkości do 1 Gb/s i duży wybór ponad 100 krajów dla opcji lokalizacji.

Komentarze:

0 komentarze