Jak skonfigurować serwer proxy w przeglądarce Safari dla systemu macOS

Komentarze: 0

Przewodnik wideo dotyczący konfigurowania serwera proxy w Safari na macOS

Konfiguracja serwerów proxy w Safari i MAC OS nie jest tak skomplikowana, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Safari jest domyślną przeglądarką systemu MAC OS.

Ustawienia proxy w Safari na macOS

Aby uruchomić Safari, kliknij ikonę kompasu w Doc. Otworzy się okno przeglądarki. Praca w Safari nie różni się zasadniczo od pracy w innych przeglądarkach. Przyjrzyjmy się podstawowym ustawieniom proxy w przeglądarce Safari.

 1. Aby wykonać tę operację na urządzeniu z systemem operacyjnym MAC, należy otworzyć przeglądarkę Safari i wykonać kilka prostych kroków.

  Open «Safari - Preferences»

  Click «Advanced - Change Settings»

 2. W nowym oknie wypełnij pola do wprowadzenia adresu lub portu wybranego serwera. Kliknij przycisk "OK", aby zakończyć konfigurację. Jeśli wybrany serwer wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, to po wejściu na dowolną stronę internetową pojawi się specjalne okno do wprowadzenia tych danych.

  Fill in the fields for entering the address or port of the selected server. Click on the “OK” button.

  Write your login, password and press «OK»

Jeśli serwer proxy jest powiązany z głównym adresem IP, nie trzeba wprowadzać żadnych innych danych i można swobodnie korzystać z dostępu do Internetu.

Na tym kończy się konfiguracja dla Safari i MAC OS. Zalecamy zadbanie o bezpieczeństwo danych osobowych w sieci i zakup osobistych serwerów proxy.

Aby wyłączyć serwer proxy na urządzeniu z systemem MAC OS, należy również wykonać pewne czynności w otwartej przeglądarce Safari. Takie manipulacje zaleca się wykonywać tylko w razie potrzeby. Serwer proxy można skonfigurować nie tylko dla przeglądarki Safari, ale także dla wszystkich połączeń sieciowych. Jak to zrobić? Przeczytaj instrukcje dotyczące konfigurowania serwera proxy za pomocą programu Proxifier.

Wyłączanie serwerów proxy dla Safari w systemie Mac OS

 1. W górnym polu otwartej przeglądarki wybierz "Zaawansowane", a następnie naciśnij dolne pole o nazwie "Proxy: Zmień ustawienia":

  Select the «Advanced»” and then, press the bottom

 2. W otwartym oknie "Wi-Fi" wybierz w górnym menu kategorię "Proxy" i usuń wszystkie zaznaczone pola. Następnie naciśnij przycisk "OK":

  Take off all the checked boxes. Press the «OK» button

Od tego momentu serwer proxy będzie nieaktywny. Jednak po wyeliminowaniu przyczyn, które spowodowały rozłączenie serwera proxy, należy go ponownie podłączyć. Ten krok pozwoli chronić dane osobowe i uniknąć wielu problemów, które czekają na każdego użytkownika podczas korzystania z Internetu.

Komentarze:

0 komentarze