Co wpływa na anonimowość serwera proxy lub adresu IP?

Komentarze: 0

Przy zakupie lub korzystaniu z serwera proxy cel pozostaje niezmienny - zmiana lokalizacji lub wykonywanie różnych istotnych zadań podczas pracy z określonej pozycji geograficznej. Ważne jest, aby pamiętać, że należy to osiągnąć przy jednoczesnym zachowaniu znacznego stopnia anonimowości.

Zastanówmy się, co kryje się pod pojęciem "anonimowości IP w sieci".

Anonimowość IP - jak "czysty" jest adres wychodzący w odniesieniu do żądanego zasobu. Odzwierciedla poziom "przejrzystości" informacji dostarczanych przez urządzenie podczas żądania.

Wideo: Co wpływa na anonimowość proxy/IP

Co wpływa na wysokie wyniki anonimowości IP/proxy?

 1. Flash został wyłączony w przeglądarce.
 2. WebRTC został wyłączony.
 3. Język urządzenia odpowiada proxy geo.
 4. Występują różnice w systemie, czasie lokalnym i strefie czasowej.
 5. Czysty user-agent jest używany/generowany w przeglądarce.
 6. Adres IP/proxy nie znajduje się na żadnej czarnej liście.
 7. Funkcja DoNotTrack nie została włączona.

Zwykli użytkownicy błędnie włączają do tej listy takie pojęcie jak DNS adresu IP, które nie są brane pod uwagę przy konstruowaniu profilu anonimowości IP lub proxy. Jest to jedynie parametr przynależności.

Większość usług i stron internetowych, do których regularnie uzyskujemy dostęp, w tym tych używanych w naszej rutynie pracy, przechowuje dane dotyczące adresu IP, z którego wysyłane są żądania. Na przykład witryny hazardowe, giełdy kryptowalut, rynki i tak dalej. Ta "wiedza" o naszym adresie jest nieistotna, o ile warunki korzystania z usługi / strony internetowej nie są naruszane. Ale w przypadku niewłaściwego korzystania z usług - mogą zostać zastosowane sankcje. Najprostszym sposobem jest analiza adresu IP profilu, głównymi kryteriami są:

 • Czy podczas interakcji z usługą używany był serwer proxy.
 • Czy adres IP był wcześniej powiązany z innym użytkownikiem.
 • Liczba profili w jednej podsieci i poziom ich wzajemnych powiązań.
 • Działania wykonywane pod danym adresem IP.

Zalecenia dotyczące korzystania z pełnomocników:

Biorąc pod uwagę wymienione na początku artykułu kryteria anonimowości IP, kluczowe znaczenie ma wybór wiarygodnego dostawcy i określenie rodzaju używanych serwerów proxy. Przede wszystkim zalecane są prywatne serwery proxy, a wybór typu serwera proxy zależy zarówno od budżetu, jak i przypadku użycia.

Na poziom anonimowości serwera proxy wpływa kilka czynników:

 1. Typ serwera proxy: Niektóre typy serwerów proxy, takie jak SOCKS, oferują wyższy stopień anonimowości w porównaniu do innych, takich jak HTTP(s).
 2. Poziom identyfikacji użytkownika: Zakres, w jakim informacje o użytkowniku są przesyłane przez serwer proxy, wpływa na jego poziom anonimowości. Niektóre serwery proxy mogą ujawniać adres IP użytkownika, podczas gdy inne go ukrywają.
 3. Jakość serwera proxy: Czynniki takie jak szybkość i niezawodność serwera proxy mogą wpływać na poziom anonimowości.
 4. Lokalizacja serwera proxy: Serwery proxy zlokalizowane w krajach o bardziej rygorystycznej polityce internetowej i solidnych przepisach dotyczących ochrony danych zwykle zapewniają wyższy poziom anonimowości. <
 5. Liczba użytkowników korzystających z tego samego serwera proxy: Gdy wielu użytkowników korzysta z tego samego serwera proxy, anonimowość każdego z nich maleje.

Aby zapewnić wysoki poziom anonimowości, zazwyczaj zaleca się wybieranie serwerów proxy, które zapewniają minimalny poziom identyfikacji użytkownika i znajdują się w krajach o bardziej swobodnej polityce internetowej.

Komentarze:

0 komentarze